• darkblurbg

Fysiotherapie en manuele therapie (>18 jaar) worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt is afhankelijk van het zorgverzekeringspakket. Je dient zelf je polisvoorwaarden na te lezen over de hoogte van de vergoeding. Als je niet voor deze therapievorm verzekerd bent of je budget overschrijdt, hanteert de praktijk de praktijktarieven en krijg je zelf een rekening via Infomedics, via de mail.

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kindermanuele therapie. De overheid vindt deze therapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen (indien nodig) zijn verzekerd vanuit de basis verzekering (bij enkele verzekeraars is er wel sprake van een eigen bijdrage, zie hieronder). 

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kindermanuele therapie.

 

Bij een nieuwe indicatie zie je bij de 1e behandeldag 2 codes. Dit is een onderzoek en een behandeling. Voor beide krijg je een vergoeding vanuit de zorgverzekering. Ook hier geldt dat wanneer we geen contract hebben of het budget overschreden is, er een eigen bijdrage geldt. 

Zowel met als zonder verwijzing kun je terecht bij Oosthuizen manuele therapie voor kinderen.

 

Informatie over de vergoedingen van de behandelingen 

Onze praktijk heeft een contract met Menzis, DSW, ONVZ, ASR, RMA en Caresq en de kleinere verzekeringen die onder deze namen vallen.

Met de volgende zorgverzekeringen hebben wij GEEN contract. Je krijgt een rekening via Infomedics die je zelf moet betalen. Deze rekening kun je indienen bij je zorgverzekeraar, mogelijk wordt er een deel vergoed. Voor kinderen geldt dat er altijd een gedeeltelijke vergoeding is vanuit de basisverzekering, vaak is dit ongeveer 50%. Voor de exacte vergoeding kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

CZ zorgverzekeringen (dit zijn CZ, Delta Lloyd en OHRA)

Zilveren Kruis en de verzekeringen die hieronder vallen:

Interpolis, Prolife, FBTO, De Friesland, Achmea en One Underwriting.

VGZ: Univé, Zekur, VGZ, IZZ, IZA, Zorgzaam, Bewuzt, UMC en United Consumers

Zorg & Zekerheid.

Regiogebonden zorgverzekeraar ENO (Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg).

De praktijk heeft per 1 januari 2024 geen contract meer met VGZ. Vanuit de zorgverzekeraar is besloten het tarief voor manuele therapie niet langer te indexeren en wordt ons tarief met 0% verhoogd. Met de inflatie en de stijgende kosten voor de praktijk kunnen wij als praktijk niet langer deze kosten zelf dragen.

Hieronder staan de tarieven wanneer je zorgverzekering de behandelingen niet vergoedt.

Tarieven 2024

Behandeling

Tarief p/behandeling

Zitting manuele therapie

€ 52,00

Zitting fysiotherapie

€ 41,00

Toeslag voor aan huis behandeling

€ 15,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 67,00

Screening

€ 22,00

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie

€ 52,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 52,00

Niet nagekomen afspraak

€ 40,00

 


Contact opnemen

Bezoekadres

Oosthuizen Manuele Therapie voor kinderen
Kruisakkers 41a, 9468 BG Annen

Telefoon

0592 200017
Bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Email

info@manueletherapievoorkinderen.nl