• darkblurbg

Fysiotherapie en manuele therapie (>18 jaar) worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt is afhankelijk van het zorgverzekeringspakket. Je dient zelf je polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Als je niet voor deze therapievorm verzekerd bent of je budget overschrijdt, hanteert de praktijk de praktijktarieven en krijg je zelf een rekening via Infomedics.

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kindermanuele therapie. De overheid vindt deze therapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen (indien nodig) zijn verzekerd vanuit de basis verzekering (bij enkele verzekeraars is er wel sprake van een eigen bijdrage, zie hieronder). 

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kindermanuele therapie.

Zowel met als zonder verwijzing kun je terecht bij Oosthuizen Manuele Therapie voor kinderen.

 

Informatie over de vergoedingen van de behandelingen 

Onze praktijk heeft een contract met Menzis, DSW, VGZ, Zorg&Zekerheid, ONVZ, ASR, RMA en Caresq en de kleinere verzekeringen die onder deze namen vallen.

Met de volgende zorgverzekeringen hebben wij GEEN contract. Je krijgt een rekening via Infomedics die je zelf moet betalen. Deze rekening kun je indienen bij je zorgverzekeraar, mogelijk wordt er een deel vergoedt.  

CZ zorgverzekeringen (dit zijn CZ, Delta Lloyd en OHRA)

Zilveren Kruis en de verzekeringen die hieronder vallen:

Interpolis, Prolife, FBTO, De Friesland, Achmea en One Underwriting.

Met de regiogebonden zorgverzekeraar ENO (Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg) hebben wij ook geen contract.

 

Vanaf 2023 hebben wij geen contract meer met Zorg & Zekerheid.

 

Hieronder staan de tarieven wanneer je zorgverzekering de behandelingen niet vergoedt.

Tarieven 2023

Behandeling

Tarief p/behandeling

Zitting manuele therapie

€ 51,00

Toeslag voor aan huis behandeling

€ 15,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 65,00

Screening

€ 20,00

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie

€ 51,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 51,00

Niet nagekomen afspraak

€ 40,00

 


Contact opnemen

Bezoekadres

Oosthuizen Manuele Therapie voor kinderen
Kruisakkers 41a, 9468 BG Annen

Telefoon

0592 200017
Bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Email

info@manueletherapievoorkinderen.nl