• darkblurbg

Fysiotherapie en manuele therapie (>18 jaar) worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat je vergoedt krijgt is afhankelijk van het zorgverzekeringspakket. Je dient zelf je polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Als je niet voor deze therapievorm verzekerd bent of je budget overschrijdt, hanteert Manuele Therapie Oosthuizen de praktijktarieven en krijg je zelf een rekening.

De praktijk heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars en declareert rechtstreeks bij de zorgverzekering.

Met CZ zorgverzekeringen (dit zijn CZ, Delta Lloyd en OHRA) heeft Manuele Therapie Oosthuizen GEEN contract. Je krijgt een rekening die je zelf moet betalen. Deze rekening kun je indienen bij je  zorgverzekeraar, mogelijk wordt er een deel vergoedt.  

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kindermanuele therapie. De overheid vindt deze therapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen (indien nodig) zijn verzekerd vanuit de basis verzekering (bij CZ, Delta Loyd en OHRA is er wel sprake van een eigen bijdrage). 

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kindermanuele therapie.

Zowel met als zonder verwijzing kun je terecht bij Oosthuizen Manuele Therapie voor kinderen.

 

Infromatie over de vergoedingen van de behandelingen in 2021

Het is weer bijna het einde van het jaar en voor 2021 is het goed om naar uw zorgverzekering te kijken als het gaat over uw vergoeding van de behandeling.

Onze praktijk heeft per 2021 alleen nog een contract met Menzis, DSW, VGZ, Zorg&Zekerheid, ONVZ en Caresq en de kleinere verzekeringen die onder deze namen vallen.

Per 2021 hebben wij niet langer een contract met Zilveren Kruis en de verzekeringen die hieronder vallen:

Interpolis, Prolife, FBTO, De Friesland, Achmea en One Underwriting.

Met de regiogebonden zorgverzekeraar ENO (Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg) hebben wij ook geen contract.

U krijgt vanaf 2021 zelf de rekening van de behandeling en dient deze aan ons te betalen.

Met CZ (Delta LLoyd, NN en OHRA) hebben wij al jaren geen contract.

Op internet zijn verschillende vergelijkingssites te vinden om u te helpen bij de keuze van een goede zorgverzekering.

Naast het kiezen voor een naturapolis kunt u ook kiezen voor een restitutiepolis (voor de basis en aanvullende verzekering) waarbij u vrijer bent in de keuze van uw behandelaar en ook (een deel) vergoedt krijgt wanneer wij geen contract met hen hebben. Er zijn ook enkele zorgverzekeraars waarbij u de kosten 100% vergoedt krijgt vanuit de restitutiepolis zonder dat wij daar een contract mee hebben.

 

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar de sites van de verzekeraars zelf, de informatie die wij krijgen proberen we zo up to date mogelijk te houden. Dit is enkel ter informatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Hieronder staan de tarieven wanneer je zorgverzekering de behandelingen niet vergoedt.

Tarieven 2020

Behandeling

Tarief p/behandeling

Zitting fysiotherapie

€ 33,50

Zitting manuele therapie

€ 46,00

Toeslag voor aan huis behandeling

€ 15,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 61,00

Screening

€ 18,50

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie

€ 46,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 46,00

Niet nagekomen afspraak

€ 35,00

Rol tape

€ 12,50

 


Contact opnemen

Bezoekadres

Oosthuizen Manuele Therapie voor kinderen
Kruisakkers 41a, 9468 BG Annen

Telefoon

0592 200017
Bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Email

info@manueletherapievoorkinderen.nl