• darkblurbg

Corona protocol

In de praktijk zullen we blijven werken volgens de voorschriften en hygiënemaatregelen die onze beroepsvereniging stelt. Wij willen onze eigen en jouw veiligheid waarborgen en om te kunnen werken hebben wij de volgende maatregelingen genomen:

Annuleer uw afspraak indien:

 • Jij of je huisgenoten nu corona hebben, of je korter dan 2 weken geleden genezen bent van corona.
 • Jij klachten hebt van koorts (>38 gr.C), hoesten, niezen, keelpijn of benauwdheid.
 • Jij de afgelopen 10 dagen in een oranje of rood gebied (zie www.nederlandwereldwijd.nl) bezocht hebt wegens werk en/of vakantie.

Verder:

 • Voor kinderen tot 13 jaar houden we de RIVM regels aan die ook voor school gelden. Zie www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen voor het protocol.
 • Kom bij voorkeur alleen naar de afspraak. Bij kinderen mag 1 ouder/verzorger mee. Broertjes en zusjes zijn ook welkom.
 • Desinfecteer jouw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de praktijk bij de zuil in de hal van de praktijk.
 • We zullen geen handen schudden maar ontvangen je met een glimlach.
 • Bij de behandeling dragen wij mondkapjes. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen vragen wij iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen tijdens de behandeling. Dit geldt ook voor de ouders. Het mondkapje moet u wel zelf meenemen.
 • Wil je 1 groot badlaken en 2 normale handdoeken meenemen naar de behandeling?

Huisregels

 1. Binnen de praktijk dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. Behandel jouw therapeut zoals je zelf graag behandeld zou willen worden.
 3. Draag zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.
 4. In de praktijk (wachtruimte en behandelkamer) mag niet worden gerookt.
 5. Je kunt je aanmelden via de website of via het telefoonnummer. De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 op 0592-200017.
 6. Neem altijd een handdoek mee voor je behandeling.
 7. Bij jouw eerste bezoek word je verzocht om jouw legitimatie mee te nemen
 8. Zorg dat jij 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig bent.
 9. Wanneer je al een afspraak hebt, hoef je je niet te melden, maar kun je in de wachtruimte plaatsnemen. Je wordt op de afgesproken tijd opgehaald.
 10. Bij verhindering wordt je verzocht tijdig af te bellen. Oosthuizen Manuele Therapie is genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij jou in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kun je een bericht inspreken via de voicemail of mailen naar info@manueletherapievoorkinderen.nl
 11. Fysiotherapie en manuele therapie voor volwassenen (>18 jaar) worden vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Je dient zelf jouw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 12. Als je niet voor deze therapievorm verzekerd bent of jouw budget overschrijdt, hanteert Oosthuizen Manuele Therapie de praktijktarieven en krijg je zelf een rekening. Zie voor de praktijktarieven kopje vergoedingen en betalingsvoorwaarden hieronder. Tevens staan de praktijktarieven op de wandkaart in de wachtruimte
 13. Let je op je waardevolle spullen. Oosthuizen Manuele Therapie is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
 14. In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 15. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructie van de manueel therapeut of andere hulpverleners hebben gehouden.
 16. Oosthuizen Manuele Therapie heeft een privacy policy, die je op verzoek kunt krijgen van jouw therapeut. Deze is ook terug te vinden op de website.
 17. Oosthuizen Manuele Therapie heeft een klachtenprocedure (KNGF), die je op verzoek kunt krijgen van jouw therapeut.

 

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 
 3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 
 4. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL18ABNA0216142814 ten name van Manuele Therapie Oosthuizen te Annen. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk. 
 5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, ontvang je een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. 
 6. De aanmaningsbrief stelt jou in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan de praktijk te voldoen. 
 7. Indien de praktijk niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief jouw betaling heeft ontvangen, ben je in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 8. Jouw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. 
 9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor jouw rekening.

Bezoekadres

Oosthuizen Manuele Therapie voor kinderen
Kruisakkers 41a, 9468 BG Annen

Telefoon

0592 200017
Bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Email

info@manueletherapievoorkinderen.nl